top of page

豆之貓草選購

豆之貓草100%香港製造,新鮮種植,我地用澳洲優質小麥同埋澳洲有機培植土。

 

絕不添加化學農藥,天然、環保。

 

關注貓貓腸道健康,即刻揀下啦!

bottom of page